No Gadget Design är en konsultbyrå inom design och kommunikation.
Vi arbetar bland annat med logotyper, copy, trycksaker och produktutveckling.

Namnet No Gadget betyder inga prylar och är en påminnelse om att vi inte ska göra ännu en pryl utan istället skapa design med omtanke om miljö och människor.

Tjänster

Design

Grafiska profiler: logotyper, varumärkesbyggande och strategiarbete


Förpackningsdesign och butiksinredning


Layout och illustration: trycksaker, manualer och foldrar


Produktutveckling: från idégenerering till prototyp

Kommunikation

Copy: marknadsföringstexter för produkter och tjänster


Journalistik: reportage och intervjuer


Presentationer: företagspresentationer för tryck och film

Om oss


No Gadget Design bildades 2010 och är ett konsultföretag inom design och kommunikation. Med hjälp av design och kommunikation ska vi stärka våra kunders varumärken och särskilja dem från konkurrenter. Design handlar inte bara om utseende utan också om funktion och information. No Gadget betyder inga prylar, namnet är en påminnelse till oss själva om att vi inte bara ska göra ännu en pryl utan ta fram hållbara lösningar. Vi vill skapa design med omtanke om människor och miljö och vi strävar efter att alltid vara konstnärliga och trovärdiga i vårt arbete. Med rötter i konstnärliga utbildningar erbjuder No Gadget en bra balans mellan digitala och analoga designlösningar. Vi älskar design och kommunikation och dess betydelse och vi vill att våra idéer och erfarenheter ska komma till nytta för er!

Hur vi arbetar


Varje projekt är unikt men vi arbetar efter ungefär samma princip oberoende av vilken typ av uppdrag som vi står inför, tillvägagångssättet kallas för designmetodiken. Vår process startar oftast med ett möte med uppdragsgivaren och delas sedan in i fyra faser;


1. Problemformulering
2. Analysfas
3. Kreativ fas
4. Presentation


I stora drag innebär det att vi inför ett uppdrag specificerar problemet och analyserar möjligheter och behov genom bland annat omvärldsbevakning och målgruppsanalyser. Därefter testar vi lösningar genom exempelvisskisser och modeller som vi utvärderar tillsammans med kunden och/eller användare. När vi har hittat en bra lösning tar vi vidare den till produktion, det kan vara till exempel en trycksak eller en produkt.


Behöver ni hjälp med design och kommunikation?
Vi vill gärna arbete med er, skicka ett mail eller ring så blir vi glada! Vi ses gärna över en kopp kaffe för att diskutera idéer, prisuppgifter och offert.

Vilka vi är


Anna Fossane

Anna är utbildad industridesigner vid Mittuniversitetet med inriktning design för alla, vilket innebär att form och material anpassas för att alla ska kunna använda produkten oavsett fysisk förmåga. Hon har även studerat tre år på konstskola. Roligast tycker hon är att hitta multifunktionella lösningar på produkter och tjänster. Förutom produktutveckling har hon arbetat mycket med illustration och fotografi. Hon håller även en del kurser i bildbehandling och trycksaksproduktion i Adobes programvaror på bland annat Mittuniversitetet. Hon sitter med i styrelsen för Svensk Form Västernorrland. Anna har också vana av projektledning och företagsledning, bland annat genom sin tid som delägare i Matroshka Furniture, som utvecklade compact living möbler. Kontakta Anna här.


Kristina Jeppson

Kristina är grafisk designer med goda kunskaper i strategisk kommunikation. Hon har en masterutbildning i design och kommunikation med förpackningsinriktning vid Mittuniversitetet. Kristina arbetar gärna med illustrationer, bokomslag och affischer, hon tycker att kollage är den roligaste tekniken. Hon är duktig på att ta fram nya idékoncept. Kristina har även studerat journalistik och tidningsformgivning och arbetat både som journalist och printredaktör på flera olika tidningar, ocksåhon är med i styrelsen för Svensk Form Västernorrland. Kontakta Kristina här.